Miroslav Hrnčíř se zavazuje udržovat tento web v aktuálním a přesném stavu. Pokud se přesto setkáte s něčím, co je nesprávné nebo zastaralé, ocenili bychom, kdybyste nás o tom mohli informovat. Uveďte, kde na webu se nachází tato informace. Podíváme se na to co nejdříve. Vaši odezvu zašlete e-mailem na adresu: info@bazarovehry.cz.

Nezodpovídáme za ztráty v důsledku nepřesností nebo neúplnosti ani za ztráty vyplývající z problémů způsobenými nebo souvisejícími s šířením informací prostřednictvím internetu, jako jsou výpadky nebo přerušení. Při používání webových formulářů se snažíme omezit počet povinných polí na minimum. Za jakékoli ztráty, které vzniknou v důsledku použití dat, rad nebo nápadů poskytnutých společností Miroslav Hrnčíř nebo jejím jménem prostřednictvím této webové stránky, Miroslav Hrnčíř nenese žádnou odpovědnost.

Všechna práva duševního vlastnictví k obsahu na této webové stránce náleží společnosti Miroslav Hrnčíř.

Kopírování, distribuce a jakékoli jiné použití těchto materiálů je povoleno bez písemného souhlasu Miroslav Hrnčíř.

Pokud máte nějaké dotazy nebo problémy s přístupností webu, neváhejte nás kontaktovat.